About The Book

Wise Playful Woman (English version below)

Shape Shifting. Sleutels naar waarachtig en authentiek Vrouw Zijn, naar het herinneren en integreren van onze oerkracht en vreugde

Een prachtig zinnenprikkelend boek, intiem, warm, wijs, energiek, speels en veel herkenning. Liefdevol geschreven. Een ware ode aan de wijze speelse vrouwen om te mogen zijn wie we zijn, om onze verbeelding te gebruiken en zo ons innerlijk kind te blijven omarmen. Het lezen ervan voelt als thuiskomen in een warm bad.

Marianne Hermans, Theaterdocente en Spaanse Peper

Eeuwenlang is het vrouwelijke in onze samenleving onderdrukt en ondergeschikt gemaakt. Vandaag is meer dan ooit duidelijk dat de wereld uit balans is en snakt naar een nieuw evenwicht. Het vrouwelijke mag opnieuw in ere worden hersteld, maar eerst zijn er heel wat wonden te helen. Op collectief vlak én in onze persoonlijke levens. Vrouwen zijn vaak in een keurslijf gedwongen en het is hoog tijd dat we ons hieruit bevrijden. Daarvoor moeten we onszelf, onze gedachten, onze emoties, onze patronen en ons verleden grondig onder de loep nemen. Zelfs onze cellen moeten we opkuisen, zodat we als een feniks uit onze assen kunnen herrijzen en opnieuw vrij, speels en wild kunnen zijn. In Wise Playful Woman vertelt Veerle Phara over haar eigen transformatie, die intens en pijnlijk, maar ook wonderlijk en vruchtbaar was. Ze reikt praktische tools en sleutels aan om jezelf van oude rollen en patronen te bevrijden, om de donkere leegte in te duiken en tot op de bodem te durven gaan, om uiteindelijk als een herboren, sensuele, wijze vrouw weer te verschijnen.
In dit boek houdt ze een prachtig pleidooi voor de herwaardering van het vrouwelijke en biedt ze een prikkelende verkenning van spel, ritueel en sjamanistische magie.

Carla Rosseels, Auteur en Celebrant

Veerle Phara is aarde- en vuurhoedster, zweethut- en medicijnvrouw. Haar zielemissie: heling en transformatie van vrouwelijke energie.

Je kan het boek bestellen: €25,-  stuur graag een mail naar info@wiseplayfulwoman.org of vul het contactformulier in.

indien je graag jouw exemplaar thuis ontvang thuis, dan stort je als verzendkosten voor België 6,- extra  en voor Nederland €10,- 
 
Je kan ook terecht om een boek af te halen:
 
in België bij:
Tanya Vandenbroeck – Remerstraat 114 te Begijnendijk – tanya.vandenbroeck@gmail.com
Betty Jeuris – Kolmenstraat 1231 – 3570 te Alken (Bodywise) – betty@bodywise.be
Sandra Decadt – Biekorfstraat 46 te 2060 Antwerpen – sandradecadt1@gmail.com
Sofie Possemiers – Handschoenwinkel Boon, Lombardenvest 2, 2000 Antwerpen – sofie.pos@hotmail.com
Jill Marchant – Betserbaan 76 te 3545 Halen – jillmarchant3@gmail.com
 
in Nederland bij:
Marianne Hermans te Nijmegen (adres volgt) –  marianne-hermans@ziggo.nl
Agnes Eising – Mettrayweg 20 te Zutphen – info@maanbloem.nl
De verbindende factor – Miriam Zwaga – Wettenseind 4 te 5674 AA Nuenen – miriam@deverbindendefactor.net
 
 

Wise Playful Woman English

The English version will be published by november 2020.

Reserve a book? info@wiseplayfulwoman.org

Shape Shifting. Keys to being an authentic Woman, to remember and integrate our true primal power and joy.

For centuries, the feminine in our society has been oppressed and subordinated. Today, more than ever, it is clear that the world is out of balance and yearns for a new balance. The female may be honored again, but first there are many wounds to heal. On a collective level and in our personal lives. Women are often forced into a straitjacket and it is time that we free ourselves from it. To do this, we need to thoroughly examine ourselves, our thoughts, our emotions, our patterns and our past. We even have to clean up our cells so that we can rise from our ashes like a phoenix and once again be free, playful and wild. In Wise Playful Woman, Veerle Phara talks about her own transformation, which was intense and painful, but also miraculous and fruitful. She provides practical tools and keys to free yourself from old roles and patterns, to dive into the dark void and dare to get to the bottom of it, to finally reappear as a reborn, sensual, wise woman.
In this book she makes a wonderful plea for the revaluation of the feminine and offers a tantalizing exploration of play, ritual and shamanic magic.

Carla Rosseels, author & celebrant 

A book that takes you in a playful and creative way on your path to being a authentic, genuine woman. Insights, questions and exercises alternate. An invitation to celebrate life and to remember who you really are and to embody that.

Annelies Verseveld, Soulfulfeet 5Rhythms Teacher

A beautiful tantalizing book, intimate, warm, wise, energetic, playful and lots of recognition. 
A true ode to the wise and playful women to be who we are, to use our imagination and continue to embrace our inner child.
Reading it feels like coming home in a warm bath.

Marianne Hermans, Theatre teacher and director of theatre group Spaanse Peper

 

Contact Veerle Phara

    In Dutch (Nederlands): openhartig gesprek met Judith Lamboo op maandag 31 augustus rond Wise Playful Woman, vrouw zijn, verbinden met de helende (sensuele en seksuele) oerenergie van de aarde en het belang van Spelen in ons groeiend bewustzijn

    zie

    Openhartig gesprek met Judith Lamboo rond Wise Playful Woman, vrouw zijn, verbinden met de helende (sensuele en seksuele) oerenergie van de aarde en het belang van Spelen in ons groeiend Bewustzijn.…